יורם אלאלוף בתוכנית הרדיו מדברים עסקים ברדיו עפולה

יורם אלאלוף בתוכנית הרדיו - השיח - עם אברי גלעד בגלי צה"ל